digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

1992_TS_PP_LOMI_1.pdf
PUBLIC Irwan Sofiyan

Salah satu metoda yang digunakan untuk mengurangi besarnya arus transient asut motor indukst tiga fasa rotor belitan adalah dengan cara menambahkan pada rangkaian rotor dari motor, tahanan luar yang nilainya dapat diubah-ubah, sehingga diperoleh bentuk dari arus transient asut sesuai dengan harga tahanan luar yang diberikan. Kondisi arus transient asut ini dianalisa dengan suatu metoda sistem koordinat dua sumbu orthogonal atau suumbu direct (d) dan sumbu quadrature (q) dengan membentuk persamaan-persamaan dalam sistem sumbu d, q, sehingga dapat menunjukkan bentuk arus transient asut dengan harga tahanan Luar yang berubah-ubah. Arus transient asut dalam sistem d, q ini akan ditransformasi menjadi arus transient asut sistem tiga fasa (a, b, c) dengan suatu matriks transformasi.