digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

Artikel Terbaru


PERANCANGAN ILUSTRASI BUKU ANAK MENGENAI ANIMAL ABUSE PADA KUCING UNTUK ANAK USIA DINI

15 Sep 2023, Nisrina Yustika Fauziah, Hafiz Aziz Ahmad, S.Sn., M.Des., Ph.D.;

PERANCANGAN ANIMASI 2D TENTANG PENYAKIT-PENYAKIT GENETIK PADA ANJING TRAH

15 Sep 2023, Ananda Bestari Wangsaputra, Hafiz Aziz Ahmad, S.Sn., M.Des., Ph.D.;

PERANCANGAN BOARD GAME UNTUK MENGAJARKAN MACAPAT PADA ANAK SD KELAS 3-4 DI JAWA TENGAH

14 Sep 2023, Clalita Tyfanny, Dr. Alvanov Zpalanzani Mansoor, S.T, MM.;

PERANCANGAN THERAPEUTIC TEXTILE KIT SEBAGAI FASILITAS KEGIATAN KONSELING PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS

14 Sep 2023, Putri Rizka Kencana, Dr. Tyar Ratuannisa, S.Ds., M.Ds.;

GAYA BERPAKAIAN LOUNGEWEAR PADA PEREMPUAN MUDA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAKARTA

13 Sep 2023, Shafyra Radiance, Dr. Kahfiati Kahdar, M.A.;